ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း အေပၚယံုၾကည္မႈသေဘာထား

ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ နတ္ကို မယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္။ နတ္သမီး၊ နတ္သားတို႔ အားအရွမ္းအေခၚ ခြန္ဖီ၊ နန္းဖီဟု ေခၚသည္။ ဗမာမ်ားကဲ့သို႔လို.. နတ္ဝင္သည္.....

ရွမ္းအိုးစည္

ဒါကေတာ့ ေရွးယခင္က ေမာရွမ္းေတြတီးတဲ့ ရွမ္းအိုးစည္ပါ ဓႏုအိုးစည္နဲ႔ဆင္ပါတယ္....ဒါေပမယ့္.....

၂၀၀၉ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးကထိန္ (ေတာင္ၾကီး)

က်ိဳင္းတံုေက်ာင္းေရွ႕စုရပ္တြင္ ရွမ္းအိုးစည္တီးဗံုေမာင္းတီး၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကခုန္ၾကေနၾကစဥ္ .....

Pages

May 11, 2010

သွ်မ္းဓါးလြယ္ႀကိဳးက်စ္နည္း

ႀကိဳးက်စ္ခံု

သွ်မ္းဓါးလြယ္ႀကိဳးမ်ားမွာ သွ်မ္းတိုင္းရင္းသား ပညာရွင္ တစ္ဦး၏ တီထြင္ဖန္တီးခဲ့ေသား ႀကိဳးက်စ္ခံု အရြယ္ အမ်ိဳးမ်ိဳးမ် ျပဳလုပ္က်စ္ရစ္ၾကပါသည္။

ႀကိဳးက်စ္ခံုကေလးသည္ ေအာက္ခံပ်ဥ္ခံုႏွင့္ တိုင္သံုးေခ်ာင္း သို႔မဟုတ္ ေလးေခ်ာင္း၊ အျမင့္ တစ္ေပစိုက္ၿပီး ၂၄ လက္မပတ္လည္ရွိ ပ်ဥ္ျပားဝိုင္းအထူ ၁ လက္မ၏ အလယ္ဗဟိုတြင္ အေပါက္ငယ္ ၂ပိုင္း ၁ပိုင္းလက္မ ထြင္းၿပီး၊ သို႔တည္းမဟုတ္ လိုအပ္ေသာ ႀကိဳး၏ အရြယ္အစားအလိုက္ အေပါက္ဝတြင္ ၂ ပိုင္း ၁ ပိုင္းလက္မမွ ၃ ပိုင္း ၄ပိုင္း လက္မအထိရွိသည္။ ထိုအေပါက္ငယ္မွ ေၾကး သို႔မဟုတ္ ေငြျပြန္ငယ္ အျမင့္ ၃ လက္မျဖင့္ ျမဲေအာက္စိုက္ထူထားသည္။ ထိုျပႊန္ငယ္ေပါက္မွ လိုအပ္ေသာ ခ်ည္ခင္အျဖဴကို ေကာက္ညင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ အနက္ေရာင္ အနီေရာင္ ဆိုးထားသာ ေကာ္ရည္ျဖင့္ ဖြတ္၍ေတာင့္ေနေအာင္ ေနပူလွန္းခဲ့ၿပီးေသာ ခ်ည္စုကို က်စ္ခံုေအာက္မွ အထက္သို႔ ျပြန္ငယ္အတြင္းမွ ထိုးထည့္ရပါသည္။ သွ်မ္းအေခၚ က်င္ဆယ္ အလယ္ဆံစု ဟုဆိုသည္။

ႀကိဳးက်စ္ရန္

က်စ္လိုေသာ အရြယ္အစား အမ်ိဳးအမည္ အဆင့္အတန္းကိုလိုက္၍ ပိုးႀကိဳးလိုလွ်င့္ ပိုခ်ည္ျဖင့္၄င္း၊ သိုးေမြးႀကိဳးလိုလွ်င္ သိုးေမြးခ်ည္ျဖင့္၄င္၊ ခ်ည္လိုလွ်င္ ခ်ည္ခင္ရိုးရိုးျဖင့္၄င္း လိုရာအေရာင္ကို ေရြးခ်ယ္၍ လိုရာအတိုင္းအထြာ၊ အတိုအရွည္ႏွင့္ ခ်ိန္သီးသို႔ သီးျခားရစ္ပတ္ရပါသည္။

ခ်ိန္သီးဆိုရာ၌ က်စ္ခံုအရြယ္အစားကိုလိုက္၍ က်စ္ခံုႀကီးလွ်င္ ႀကီးသလို၊ ေသးလွ်င္ေသးသလို ခ်ိန္သီး ၆လံုးမွ ၁၂လံုး ထိပါရွိသည္။ ထိုခ်ိန္သီးမ်ားမွ ခ်ည္မွ်င္မ်ားကို အလယ္ဗဟိုမွ ျပႊန္ေခ်ာင္းငယ္ထိပ္ဖ်ား၌ ခ်ည္ထားလ်က္ လက္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ ခ်ိန္သီး၂လံုးမွ ခ်ည္ကို တစ္ကြက္ျခားၿပီး တၿပိဳင္တည္းအစံုမ၍ တပင္ေက်ာ္အသြားျဖင့္ အခ်ီအခ်ျပဳလုပ္ရသည္။ ထိုကဲသို႔ အခ်ီအခ်ျပဳလုပ္ရင္း ခ်ည္မွ်င္မ်ားတစ္ခုႏွင့္တစ္ခု၊ တစ္ခုအေပၚတစ္ခုထပ္တင္ကာ ရစ္ကာျဖင့္ တျဖည္းျဖည္းႏွင့္ ျပႊန္ငယ္ေအာက္ေျခရင္းအနီးသို႔ က်စ္၍သြား၏။ သွ်မ္းအေခၚ ပိုင္းနင္၊ ဟြတ္နင္ ဟုတခ်ီခ်ျဖစ္၏။ တစ္ဦ၏မွ သံုးဦးအထိ လက္ဝင္လက္ဆက္က်စ္ႏိုင္သည္။ သံုးဦးလက္က်စ္ၾကပါက တစ္ဦးခ်င္းထက္ လွ်င္ျမန္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္သည္။

တခ်ီခ်သည္ႏွင့္ ျပြန္ငယ္ထိပ္ဖ်ားမွ အလယ္ဆံႏွင့္တကြ ခ်ည္မွ်င္စုကိုစုေပါင္းဆုတ္ကိုင္လ်က္ အထက္သို႔တျဖည္းျဖည္းဆြဲတက္ရ၏။ တခ်ီၿပီးတစ္ခ်ီ ဆြဲတက္တိုင္း အခ်ီေပါင္းမ်ားစြားျဖင့္ အလယ္ဆံရွည္သေလာက္ ႀကိဳးတေခ်ာင္းရရွိသည္။

ပူ-ဆယ္

က်စ္ခံုမွရရွိေသာ ႀကိဳးေခ်ာင္းမွာ ၄င္းတို႔၏ တဖက္တခ်က္ အစြန္းအဖ်ား၌ အဆံုးမသတ္ေသးသျဖင့္ ဓါးႀကိဳး၏အဂၤါ မစံုေသးဟု မွတ္ယူၾက၏။ ႀကိဳးတေခ်ာင္း၏ ထိပ္ဖ်ားတခုစီ၌ အသီအၿမိတ္ အထံုး အၿမိတ္ထားၾကရ၏။

ႀကိဳး၏ထိပ္ဖ်ား၌ အလယ္ဆံခ်ည္ကို ၃လက္မအရွည္ထားၿပီး ခ်ည္မွ်င္ျဖင့္ပတ္ခ်ီၿပီး ကြမ္းသီလံုးေလာက ္ႀကီးသည္အထိ ထားရသည္။ ထိုမွတဆင့္ အေရာင္ခ်င္းတူသည့္ ႀကိဳးက်စ္သည့္ခ်ည္မွ်င္ျဖင့္ အသီးတစ္လံုးလွ်င္ ႏွစ္ဖက္ျခမ္းေသာ လက္ယက္ကြန္ခ်ာစိတ္ျဖင့္ ျပန္၍ဖုံးအုပ္ရသည္။ ထိုကြန္ခ်ာမ်ားမွာ တေတာင္ရွည္ေသာ အၿမိတ္မ်ားထား၏။ အဖ်ားအသီးတစ္လံုးတြင္ အထည္းကြန္ခ်ာ ၂ျခမ္း ႏွင့္ အျပင္ကြန္ခ်ာ ၂ျခမ္း ေပါင္း ၄ျခမ္းျဖင့္ ထပ္လ်က္ထူ၏။ ၾကည့္၍အဆင္ေျပမွသာ ဓါးႀကိဳးတစ္ေခ်ာင္းအဂၤ ါ ႏွင့္ျပည့္စံုသည္မည္၏။

ညေနပိုင္းလုပ္ငန္း

သွ်မ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ေန႔အခါ၌ အိုမင္းမစြမ္းျဖစ္ေသာ ဘိုးဘြားမိဘမ်ားအား ခ်န္လပ္၍ တအိမ္သားလံုးႏွင့္အတူ လယ္၊ ယာ၊ ဥယ်ာဥ္၊ ျခံ စသည့္ လုပ္ငန္းခြင္ဝယ္ နံနက္မိုးေသာက္သည္မွ ေနဝင္ရီတေယာ အခ်ိန္ထိ တေန႔တာအခ်ိန္ကို ကုန္လြန္ေစသည္။

မိုးခ်ဳပ္၍ အိမ္သို႔အျပန္လမ္းခုလပ္တြင္ ေတြ႔ရာ စမ္းေရ၊ ေခ်ာင္းေရ၊ ေျမာင္းေရ တခုခုတြင္ အပမ္းေျဖရင္း ေရမိုးခ်ိဳးျပီးမွ အိမ္သို႔ျပန္တတ္ၾကေလသည္။ အခ်ိဳ ႔ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္လည္ အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္သည့္ အခါမွ ေအးေဆးစြာ ကိုယ္ေရသန္႔ရွင္း စင္က်ယ္ေအာင္ ျပင္ဆင္ေလ့ရွိတတ္ၾကသည္။

အိမ္သို႔ျပန္ေရာက္လွ်င္ ေရာက္ျခင္း အိမ္မႈကိစၥ အဝဝ ေဆာက္ရြက္ျခင္းႏွင့္ မီးဖိုေခ်ာင္ကိစၥ၊ ညစာအတြက္ထမင္း ဟင္းလ်ာမ်ား ခ်က္ျပဳတ္ျပဳလုပ္ၾကရျပန္သည္။ အိမ္တြင္က်န္ရစ္ခဲေသာ ဖိုးဖြား၊ မိဘမ်ားအားလည္း ဝတ္ႀကီး ဝတ္ငယ္ အသြယ္သြယ္တို႔ကို ျပဳစု ေကၽြးေမြးျခင္း၊ ဗုဒၶျမတ္စြာဘုရားအား ရည္စူး၍ ပန္းနံ႔သာ ေရေမႊး၊ ေရခ်မ္း၊ ပန္းအိုး၊ ေသာက္ေတာ္ သံုးေဆာင္ေတာ္ေရမ်ား ကပ္လွဴပူေဇာ္ျခင္းအတြက္ ျပင္ဆင္ၾကရေသးသည္။

ႀကိဳးက်စ္ခ်ိန္

သွ်မ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ညေနပိုင္းအတြက္ အဓိက တာဝန္တစ္ခုမွာ ႀကိဳးက်စ္လုပ္ငန္းပင္ျဖစ္သည္။ သွ်မ္းအမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ သွ်မ္းအမ်ိဳးသားမ်ားႏွင့္ ရင္ေဘာင္တန္းလ်က္ ေန႔အဖို႔ အိမ္ကိုပင္မကပ္ႏိုင္ေအာင္ အလုပ္ၾကမ္းျဖင့္ တစ္ေနကုန္ သြားရပါသည္။ ညေနပိုင္းအတြက္ တဦးတည္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ညီအစ္ကိုေမာင္ႏွမတစ္စုျဖင့္ လည္းေကာင္း၊ အိမ္နီးနားျခင္း ရြာနားနီးျခင္း အသိမိတ္ေဆြျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ၄င္းတို႔၏ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ ဝိုင္းဝန္းကူညီမႈ အေလ့အထ တစ္ခုအစဥ္အလာ ျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ ဓါးႀကိဳးက်စ္ခံုတြင္ ဝိုင္းဖြဲ႕၍လည္းေကာင္း၊ ခံုဆန္႔သေလာက္ ဝင္ေရာက္ကူညီ ႀကိဳးက်စ္ၾကပါသည္။

ရပ္နားသည့္အခ်ိန္တြင္ ထိုအဖြဲ႕အား ညီမေလး - ေမာင္ေလးေသာ္ လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္တိုင္ေသာ္ လည္းေကာင္း ကြမ္း၊ ေဆးလိပ္၊ လက္ဘက္ရည္၊ ဂ်င္းသုတ္ မ်ားျဖင့္ ဧည့္ခံေကၽြးေမြးပါသည္။ တခါတရံ လူအိုဝိုင္းျဖစ္ၿပီး၊ တခါတရံလည္း အပ်ိဳလူပ်ိဳပိုင္းျဖစ္ပါသည္။ တခါတရံ လူပ်ိဳအပ်ိဳ ႏွစ္ဦးထည္းျဖင့္ စကားလက္ဆံုက်၍ ညဥ့္နက္သည္အထိ ႀကိဳးခံုတြင္ မခြာၾကသည္ကို ေတြ႕ရေပမည္။

အခ်စ္အစ က်စ္ခံုက

အပ်ိဳ လူပ်ိဳခ်င္း ႀကိဳးက်စ္ရင္း အကိုင္အတြယ္ အခ်ီအခ်တြင္ တဦးလက္ေပၚတဦးထိမိ၊ ခိုက္မိသည္မွ အိုးခ်င္းထား အိုးခ်င္းထိ၊ ႀကိဳးခ်င္းထား ႀကိဳခ်င္းညွိ ဆိုသလို က်စ္ခံုမွ အစပ်ိဳး၍ ေမတၱာ ေစတနာပြားလ်က္ တဦးႏွင့္ တဦး ခ်စ္ခင္ရင္းႏွီးလာခဲရေပသတည္း။