ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း အေပၚယံုၾကည္မႈသေဘာထား

ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ နတ္ကို မယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္။ နတ္သမီး၊ နတ္သားတို႔ အားအရွမ္းအေခၚ ခြန္ဖီ၊ နန္းဖီဟု ေခၚသည္။ ဗမာမ်ားကဲ့သို႔လို.. နတ္ဝင္သည္.....

ရွမ္းအိုးစည္

ဒါကေတာ့ ေရွးယခင္က ေမာရွမ္းေတြတီးတဲ့ ရွမ္းအိုးစည္ပါ ဓႏုအိုးစည္နဲ႔ဆင္ပါတယ္....ဒါေပမယ့္.....

၂၀၀၉ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးကထိန္ (ေတာင္ၾကီး)

က်ိဳင္းတံုေက်ာင္းေရွ႕စုရပ္တြင္ ရွမ္းအိုးစည္တီးဗံုေမာင္းတီး၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကခုန္ၾကေနၾကစဥ္ .....

Pages

Feb 14, 2010

သွ်မ္းဓါးအမ်ိဳးမ်ိဳး

http://img62.imageshack.us/img62/905/pa240188.jpg

သွ်မ္းမ်ားသည္ ဓါးအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ပံုအဖံုဖံု၊ အရြယ္အစား သူ႔ေနရာႏွင့္သူခြဲျခား၍ ဓါးမ်ားသံုးစြဲလာခဲ့ရေလရာ ႏွစ္ေပါင္းပရိေစၦဒၾကာေညာင္းခဲ့ေပျပီ။ လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးမွ (၁) အၾကမ္းသံုးသည့္ သစ္ခုတ္ ဝါးခုတ္၊ ထင္းေခြ၊ ခုတ္ထစ္ပိုင္းျဖတ္ေသာ အခါ သွ်မ္းအေခၚ ဖလံု၊ ဖငက္၊ ဖဟတ္၊ ဖအြန္ စေသာ ဓါးမၾကီး၊ ဓါးမလတ္၊ ဓါးမငယ္ အသီးသီးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (၂) လယ္ယာျခံေျမလုပ္ငန္းခြင္မ်ား ေတာေတာင္လွ်ိဳေျမာင္၊ သစ္ပင္ျခံဳႏြယ္မ်ား သုတ္သင္ရွင္းလင္းေသာ အခါ သွ်မ္းအေခၚ ဖဝိုင္း၊ ဖေယာင္း၊ ဖတီတဲ၊ ဖတီေငါက္ စေသာ ဓါးရွည္ဓါးမေကာက္၊ မၾကီးမငယ္အလတ္လတ္ အရြယ္ဓါးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (၃) အိမ္းတြင္းအိမ္ျပင္ အနီးအနား လုပ္ငန္းမ်ား၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာ ႏွီးစိတ္ႏွီးေခ်ာႏွင့္ ေပါ့ပါးေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသံုးျပဳသည့္ ရွမ္းအေခၚ ဖဝိုင္း၊ ဖအြန္၊ ဖဝစ္၊ မစ္အြန္ စေသာ ဓါးေျမာင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (၄) မီးဖိုေခ်ာင္သံုး ဟင္းသီး၊ ဟင္းလွ်ာ၊ အာလူး၊ ၾကက္သြန္ မ်ားလွီးျဖတ္ခြဲစိတ္ရန္ သွ်မ္းအေခၚ မိတ္အြန္၊ ဖအြန္ စေသာ ဓါးေျမာင္၊ ဓါးလွီးဓါးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ (၅) ထိုမွတပါး အျခားလူ႔အသံုးအဆာင္အျဖစ္ သွ်မ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ေသာ သွ်မ္းအေခၚ ေလ်ာင္းေယာင္း၊ မစ္အြန္၊ မစ္ဟြန္၊ မစ္ေပါက္ စေသာဓါးလြယ္အရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ လူၾကီးလူငယ္မေရြး ေစ်းသြားေစ်းျပန္၊ ပြဲလန္းသဘင္ဆင္ယင္ က်င္းပရာသို႔ သြားသည့္အခါ သွ်မ္းအမ်ိဳးသားမ်ား၏ ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈအပါအဝင္ ပုခံုးလြယ္၊ ခါးခ်ိတ္သည့္ ဓါးမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ဓါးသိုင္းကရာတြင္ ဓါးလြယ္မ်ားပင္ သံုးၾကသည္။ (၆) လက္သမား၊ ပန္းပု ပန္းဘဲ၊ ပန္းထိမ္ သံုးသည့္ ဓါးအရြယ္အမ်ိဳးမ်ိဳး ပံုအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္လည္းေကာင္း ရွိၾကေပသည္။

အထူးသျဖင့္ အလွသံုး ဆင္ယင္ထံုးဖြဲ႕မႈ အေဆာင္အေယာင္ျဖစ္သည့္ ဓါးလြယ္ႀကီးငယ္မ်ားမွာ ဓါးအိမ္ပါရွိသည္။ ဓါးရိုးကို ဆင္စြယ္၊ ကၽြဲခ်ိဳ ႏွင့္ ဝါးသစ္သားကို ေရႊကြတ္၊ ေငြကြတ္၊ ေၾကးကြတ္မ်ားပါသည္။ ဓါးအိမ္မ်ားမွာလည္း မ်ားေသာအားျဖင္ ယမေနသားႏွင့္ မဲ့ယံုးသားမ်ားျဖင့္ျပဳလုပ္ၾကသည္။ ဓါးအိမ္ကို ေရႊ၊ ေငြ၊ ေၾကးေခြ၊ ဝါးေခြ၊ ၾကိမ္ေခြျဖင့္ အျပည့္စြတ္ထည့္ထားျပီး၊ ပုခံုးလြယ္ရန္၊ ခါးခ်ိတ္ရန္ ဓါးၾကိဳးကို အထူးျပဳလုပ္ထားပါသည္။ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ဓါးၾကိဳးမဟုတ္ပဲ အျခားၾကိဳးမ်ားျဖင့္ ထည့္ထားပါက အျမင္မေကာင္ အေၾကာင္းမဆီေလွ်ာ္ပဲ အမ်ားသေရာ္ခံရတတ္ၾကပါသည္။ ထိုေၾကာင့္ ဓါးလြယ္ၾကီးငယ္မ်ား အေလ်ာက္ သူ႔အရြယ္ႏွင့္သူ ပိုး၊ ခ်ည္၊ သိုးေမြး နာနတ္ခ်ည္မ်ားျဖင့္ အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ ဓါးၾကိဳးအမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိပါသည္။ ဓါးၾကိဳးမ်ား၏ အေရာင္မွာ အစိမ္း၊ အနီ၊ အျပာ၊ အဝါႏွင့္ အနက္မ်ားျဖစ္ၾကျပီး အျဖဴေရာင္ကို ျပဳလုပ္ေလ့မရွိတတ္ပါ။

Feb 7, 2010

ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားေန႔အေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ

ရွမ္းျပည္ လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေစာ္ဘြားမ်ား ဦးေဆာင္ကာ ကမကထျပဳမႈအရ ရွမ္းျပည္အလယ္ပုိင္း ယခင္လဲခ်ားနယ္ ပင္လုံျမိဳ႕၌ ၁၉၄၇ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၃ ရက္ေန႔မွ ၁၂ ရက္ေန႔အထိ ၁၀ ရက္ၾကာ က်င္းပခဲ့ေသာ ဒုတိယ ပင္လုံညီလာခံဟာ “ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားေန႔ နဲ႔ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၂ ရက္ ျပည္ေထာင္စုေန႔ (၀ါ) ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေန႔” ေေတြေပၚေပါက္ေစခဲ့တဲ့ ကမၻာေက်ာ္ သမုိင္း၀င္ေန႔ ျဖစ္ပါတယ္။
ပင္လုံစာခ်ဳပ္မထိုးခင္ တစ္ရက္အလုိ ၁၁-၂-၁၉၄၇ ေန႔မွာ ရွမ္းျပည္ေကာင္စီ ဥကၠဌ စ၀္ခြန္ပန္းစိန္က ရွမ္းျပည္လူမ်ဳိးေပါင္းစုံႏွင့္ ပတ္သက္အက်ံဳး၀င္ေသာ ေအာက္ပါဆုံးျဖတ္ခ်က္ ၃ ရပ္ကုိ ခ်မွတ္ခဲ့ပါတယ္။

(၁) ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ကုိ အမ်ဳိးသားေန႔အျဖစ္-

(၂) ၀ါစိမ္းနီနဲ႔အျဖဴေရာင္လ၀န္းအလံကုိ ရွမ္းျပည္အလံေတာ္အျဖစ္-

(၃)ေခးတုိင္းေခးရာဇာသီခ်င္းကုိ ယာယီအမ်ဳိးသား သိခ်င္းအျဖစ္- သတ္မွတ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ေၾကျငာလိုက္ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ ၆၂ ႏွစ္ကစျပီး ေဖေဖာ္၀ါရီ ၇ ရက္ေန႔ကုိ ရွမ္းအမ်ဳိးသားေန႔လုိ႔ အစြဲျပဳ ေခၚေ၀ၚခဲ့ေပမယ့္ အဲဒီေခတ္ကာလ သမယ အေျခအေနအရ အႏွစ္သာရနဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ကေတာ့ လူမ်ဳိးေပါင္းစုံ ရွမ္းျပည္သူတစ္ရပ္လုံးကုိ ကုိယ္စားျပဳဖုိ႔ ရည္ညႊန္းခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

သမိုင္းအစစ္အမွန္ လွစ္လွန္လုိက္ရင္ ရွမ္းျပည္အမ်ဳိးသားေန႔ မရွိခဲ့ပါက ျပည္ေထာင္စုေန႔လို႔ အသိမ်ားၾကတဲ့ ပင္လုံစာခ်ဳပ္ေန႔လည္း ရွိမွာ မဟုတ္သလို လြတ္လပ္ေရးေန႔လဲ ရွိလာမွာ မဟုတ္ပါဘူး။

အထက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဒီေနရာမွ ရယူထားပါတယ္ ။

သွ်မ္းျပည္အမ်ိဳးသားေန႕ အေၾကာင္းသိေကာင္းစရာကို ဒီေနရာမွာ ဆက္ဖတ္နိုင္ပါတယ္ ။

ခုတေလာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ပို႔စ္အေရးက်ဲေနတာက အဖြဲ႕၀င္ အနည္းငယ္အတြင္းမွာ တစ္ေယာက္က ျပန္ဖို႔ရာ စီစဥ္ေနျခင္း မအားတာက တေၾကာင္း၊ တစ္ေယာက္က တဳ,င္တ,ခေဳ;ဂွူိခေ္း အတြက္ စီစဥ္ေနျခင္းေၾကာင့္ မအားတာ တေၾကာင္းေတြမို႔ ပို႔စ္ေတြ မတင္ျဖစ္ ျဖစ္သြားတာပါ။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ မအားမလပ္တဲ့ၾကားကေန ျပဳလုပ္ထားတာေလးမို႔ သည္းခံ ခြင့္လႊတ္ေပးၾကပါလို႔။