Pages

Dec 14, 2009

ရွမ္းႏိုင္ငံေတာ္(ရွမ္း ႏွင့္ တရုတ္ တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွ) အပိုင္း ၄

page16.jpg
၁၆။ စဝ္မြန္းလ .... စဝ္တုန္ဟိုတြင္ သားသမီး ႏွစ္ေယာက္ရွိေလရာ သားေတာ္ စဝ္ေကာ္လ်န္း ႏွင့္ သမီးေတာ္ စဝ္မြန္လ တို႔ျဖစ္သည္။ စဝ္တုန္ဟိုသည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး သြားလာလြယ္ကူေစရန္အတြက္ သမီးေတာ္အား အေနာ္ရထာမင္းထံသို႔ မိဖုရားအျဖစ္ဆက္သခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိဖုရားအခ်င္းခ်င္း မနာလိုျဖစ္၍ မိဖုရားမြန္းလထံတြင္ စုန္းရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၾက၍ မိုင္းေမာဝ္သို႔ ျပန္ခဲ့ေလသည္။ မိုင္းေမာဝ္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဆင္ျမင္းအေႁခြအရံမ်ားႏွင့္ ျပန္ခဲ့ေလသည္။ အျပန္လမ္းတြင္ စဝ္မြန္းလ သည္ သီေပါျမိဳ႕တြင္ ေရႊဇာယံ ဟုအမည္ရေသာ ေစတီတစ္ဆူအား တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာထံမွ အျပန္ခရီးတြင္ ေမာင္ေတာ္ စဝ္ေကာ္လ်န္း လာၾကိဳရာ စဝ္မြန္းလသည္ မိမိတည္ေသာ ေစတီရွိသည့္ သီေပါျမိဳ႕ရွိ တြင္ကြယ္လြန္ရွာေလသည္။ သူမ၏ အုပ္ဂူသည္လည္း သီေပါျမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေလသည္။

page17mh.jpg
၁၇။ ေဆ (က်ား) မင္းဆက္ .... ေအဒီ ၁၃၃၀-၁၄၄၈ ေခတ္ကာလအတြင္းတြင္ မိုင္းေမာဝ္ ေဒသတြင္ ဘုရင္အဆက္ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့ျပီး ျမိဳ႕ေတာ္လဲ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ မင္းဆက္မ်ားမွာ ေဆခမ္ဖ (တိုက္ပြဲမ်ားစြာတိုက္ခဲ့သူ) ၊ ေဆဟုမ္ဖ ၊ ေဆခန္ဖ ၊ ေဆငင္းဖတို႔ျဖစ္ၾကျပီး ျမိဳ႕ေတာ္မ်ားကိုလည္း ေဇဟိုင္း ၊ စဲလန္ ၊ တာဘို ၊ ခ်ိန္းလြမ္း ႏွင့္ ခြန္ေဟာ္ခမ္း သို႔ အသီးသီး ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။

page18t.jpg
၁၈။ ကၽြမ္းက်င္မႈတိုးတက္လာျခင္း .... စဝ္ေဆခန္ဖသည္ တိုက္ပြဲအမ်ားအျပား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စဝ္ေဆခန္ဖသည္ မိမိ၏တိုင္းသူျပည္သား မ်ားအားလက္ရံုးရည္ ႏွစ္လံုးရည္ ျပည့္စံုေအာင္ လႈံေဆာ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္လံုပညာကို အဓိကထားေစျပီး ႏွစ္စဥ္ သိုင္းျပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလဲ က်င္းပေပးခဲ့ေလသည္။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား လိမၼာယဥ္ေက်းေစရန္ လည္းသြန္သင္ဆံုးမရာ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသာ ဘာသာတြင္ မဂၤလာစကားျဖစ္ေသာ "ေအာ္ခ၊ ခ" ကိုလည္း အသံုးျပဳေစခဲ့သည္။ ႀကီးသူကိုရိုေသ၊ ငယ္သူကိုေလးစား ေစခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

page19.jpg
၁၉။ အနယ္နယ္မွ စဝ္ေဆခန္ဖ ထံသို႔ ခိုလႈံျခင္း .... မိုင္းေမာဝ္ျပည္ႀကီးသည္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးက်ယ္စည္ပင္၀ေျပာလာရာ ေအဒီ ၁၃၃၁ ခုႏွစ္တြင္ အရွင္ စဝ္ေဆခန္ဖ သည္ မိမိ၏ ညီေတာ္ျဖစ္ေသာ စစ္သူႀကီး စဝ္ဆမ္လံု အား အေနာက္ဘက္သို႕ စစ္ခ်ီေစေလသည္။ စဝ္ဆမ္လံု ဦးစီးေသာ တိုင္ပြဲ၀င္သူမ်ားသည္ သစ္ပင္အားမိုးႀကိဳးပစ္သည့္ပမာ ရဲရင့္ၾကေလရာ အေနာက္ဘက္ပိုင္း တနယ္လံုးကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ေျမ အၾကီးအေသး ပါမက်န္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ေအဒီ ၁၃၄၂ တြင္ တရုတ္စစ္သည္မ်ား မိုင္းေမာ ကို ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီေအာင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း အရံႈးႏွင့္သာျပန္သြားရေၾကာင္း ဆို၏။

page20.jpg
၂၀။ မင္းယုတ္ ေဆဟုန္ဖ .... မိုင္းေမာဝ္ျပည္တြင္ ေဆဟုန္ဖမင္းျဖစ္သည့္အခါ ေဆဟုန္ဖသည္ အရက္ႏွင့္ မိန္းမကိစၥ စေသာ အေပ်ာ္အပါးသာ လိုက္စားေလသည္။ ေအဒီ ၁၃၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းသစ္ႏွစ္ခုကို တည္ေထာင္ေလသည္။ ေစ်းတစ္ခုမွာ ေက်ာက္ေပါက္ ရွိေသာသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ျပီး က်န္တစ္ေစ်းမွာ တံတားႏွင့္ျဖစ္ျပီး မ်က္ႏွာသန္႕စင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ေဆဟုန္ဖသည္ ဒူးခန္႕ရွိေသာ ေရေခ်ာင္းကို မိန္းကေလးမ်ား ျဖတ္သည့္အခါတြင္ မိန္းခေလးမ်ား၏ ေပါင္ႏွင္ ေျခသလံုး မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ေလသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရင္ တစ္ပါးျဖစ္ပါလ်က္ ထိုသို႔ေသာ အမူအက်င့္မ်ား ျပဳမူေနေသာအခါ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက မလိုလားျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွစြန္႔ခြာသြားရေလသည္။ (ျမိဳ႕ေတာ္ ပန္ကုန္းေဟာ္ ႏွင့္ တံတားတို႔ မွာ ယခု မူဆယ္အနီးတြင္ ရွိသည္ဟုဆိုေလသည္။)