Pages

Dec 9, 2009

ရွမ္းႏိုင္ငံေတာ္(ရွမ္း ႏွင့္ တရုတ္ တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွ) အပိုင္း ၃

ဒီစာမ်က္ႏွာကစလို႔ ေနာက္ပိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြဟာ သမိုင္းနဲ႔ မတူပဲ ဒ႑ာရီ တစ္ခုလို႔ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလို ဒ႑ာရီ ဆန္တဲ့ ကိစၥေတြ ထည့္သြင္းမေရးခ်င္ေပမဲ့ စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျခင္းမရွိေစရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

page9k.jpg
၉။ ဘုရင္ခြန္တိုင္း .... မိုင္းေမာဝ္၏ ရွည္လွ်ာေသာမင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခြန္တိုင္း အမည္တြင္ေသာ ဘုရင္သည္လည္း အဓိကက်ေသာေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၄င္းလက္ထက္တြင္ မိုင္းေမာဝ္ျပည္တည္ေထာင္ရန္အတြက္ နန္ေခ်ာင္းဘုရင္၏ အကူအညီမ်ားစြားရရွိခဲ့သည္။ ခြန္တိုင္းသည္ မင္းသက္ ၇၂၊ သက္ေတာ္ ၈၈ တြင္ကံေတာ္ကုန္ခဲ့သည္။ ၄င္းလက္ထက္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ေကာင္းမြန္၍ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္သြယ္မႈမ်ားတိုးတက္၍ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကရသည္။
page10vp.jpg
၁၀။ ခြန္တိုင္း .... မိုင္းေမာဝ္ အစြန္အျဖား ရြာေလးတစ္ရြာတြင္ အိုက္ဟူအမည္တြင္ေသာ ရွမ္းလုလင္ပ်ိဳေလး တစ္ဦးရွိသည္။ အိုက္သည္ ျမစ္ကမ္းေဘး တစ္ေနရာတြင္တည္ရွိေသာ အိမ္တြင္ေနထိုင္ေလသည္။ ယင္းလုလင္ပ်ိဳေလးသည္ နဂါးမင္းသမီးေလး ႏွင့္အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေအဒီ ၇၃၀ တြင္ သားေတာ္ေလးတစ္ပါး ထြန္းကားခဲသည္။ ယင္းသားေတာ္ေလးကို ခြန္တိုင္း ဟုအမည္မွည့္ေခၚခဲ့သည္။

page11v.jpg
၁၁။ ခြန္တိုင္းငယ္စဥ္ဘဝ .... ခြန္တိုင္းသည္ မိခင္ နဂါးမင္းသမီးႏွင္ အတူ ေရေခ်ာင္း၊ ေရအိုင္ မ်ားတြင္ ေဆာ့ကစား၍ ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။ လက္မႈပညာမ်ား ဂီတႏွင့္ အကပညာမ်ား ကိုသာမက ကိုယ္လံုပညာမ်ားကိုပါ စည္းပူးေလ့လာခဲ့သည္။ တိုင္းေရးျပည္ရာမ်ားကို မေလ့လာပဲ အလည္အပတ္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနေသာေၾကာင့္ မိခင္က သားငယ္အား တိုင္းျပည္ေရးရာကို ေလ့လာရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခြန္တိုင္းသည္ ေခ်ာေမာခန္႔ညားေသာ ရုပ္ရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ လူငယ္ေလးတစ္ဦးျဖစ္ေလသည္။

page12zd.jpg
၁၂။ ခြန္တိုင္း ဘုရင့္သမီးေတာ္ႏွင့္ အေၾကာင္းပါျခင္း .... နန္ေခ်ာင္းဘုရင္တြင္ အလြန္ေခ်ာေမာလွပေသာ သမီးေတာ္တစ္ပါးရွိေလသည္။ မင္းႀကီးသည္ ၄င္း၏ သမီးေတာ္အား ၾကင္ရာေတာ္ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ၾကင္ရာေတာ္ေရြးပြဲတြင္ ဘုရင္ႀကီးသည္ သမီးေတာ္အား ေရလည္ပိုင္းတြင္ တပင္တိုင္ျမနန္း ေပၚတြင္စံေစသည္။ ဘုရင္ႀကီးက မည္သူမဆို ေရယာဥ္၊ ေလွစေသာ မည္သည့္အကူအညီမွ်မပါပဲ သမီးေတာ္ထံ သြားႏိုင္ေသာသူသည္ သမီးေတာ္၏ ၾကင္ရာဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္ မိန္႔ၾကားေလသည္။ သို႔ေသာ္ မင္းသမီးေလး စံရာေနရာႏွင့္ ကမ္းမွာ အလြန္ေဝးကြာေသာေၾကာင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေရာက္ႏိုင္ပဲရွိေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ခြန္တိုင္းသည္ မိခင္ နဂါးမင္းသမီး အကူအညီျဖင့္ မင္းသမီးေလးစံရာေနရာ တပင္တိုင္ျမနန္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး နန္ေခ်ာင္းမင္းသမီး ႏွင့္ အေၾကာင္းပါခဲ့ေလသည္။

page13f.jpg
၁၃။ ခြန္တိုင္း မိုင္းေမာဝ္ဘုရင္ ျဖစ္ျခင္း .... နန္ေခ်ာင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ သမက္ေတာ္ ခြန္တိုင္းအား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေအဒီ ၇၆၂ တြင္ မိုင္းေမာဝ္ဘုရင္ အျဖစ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ နန္ေခ်ာင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ သမက္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နန္းေတာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ မိမိ၏ လူအင္အား အေျမာက္အမ်ား ေစလႊတ္ကူညီေစခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခြန္တိုင္းသည္္ သံလြင္အထက္၊ က်ိဳင္းတံု၊ က်ိန္းမိုင္၊ ေလာဝ္ႏို္င္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အထက္ပိုင္း ကိုသိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။

page14d.jpg
၁၄။ ဘုရင္မ နန္းလူ .... ခြန္တိုင္းေခတ္ျပီးေနာက္ ေအဒီ ၇၆၂-၉၄၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းျပည္ ပရမ္းပတာျဖစ္ခဲ့သည္။ သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္ မ်ားမသင့္ျမတ္ပဲ အာဏာအတြက္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ၾကသျဖင့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မင္းသားမရွိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအဒီ ၉၅၄ တြင္ မင္းသမီး နန္းလူးက ဘုရင္မအျဖစ္ နန္းတက္ခဲ့သည္။ ဘုရင္မ နန္းလူ ၏မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ေအဒီ ၁၃၃၀ (ရွမ္းႏွစ္ ၁၀၄၈​-၁၄၂၄) ထိ မိုင္းေမာဝ္ကို စိုးစံခဲ့ၾကသည္။

page15v.jpg
၁၅။ ခြန္တုန္ဟို .... ဘုရင္မ နန္းလူ၏ သားေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ခြန္တုန္ဟိုသည္ ေအဒီ ၁၀၂၄ တြင္ ဘုရင္အရိုက္အရာကို ဆက္ခံခဲ့ေလသည္။ ခြန္တုန္ဟိုသည္ နန္းတြင္း မွ မွဴးမတ္မ်ား အျခင္းျခင္း ညီညႊတ္ရန္ လမ္းျပေပးခဲ့သည္။ ဗမာရန္သူမ်ားသည္ က်ဴးေၾကာ္တိုက္ခိုက္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကိဳးပမ္းေသာ္လည္ မေအာင္ျမင္ပဲ ျပန္၍ဆုတ္ခြာသြားခဲရသည္ သာျဖစ္သည္။ ဘုရင္သည္ ယိုယြင္းစျပဳေနေသာ မိုင္းေမာဝ္ျပည္ ကိုလည္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ နိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက ခြန္တုန္ဟိုအား "တိုင္းျပည္ကို ကယ္ဆယ္ေသာမင္းၾကီး "ဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္ခဲ့သည္။