ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း အေပၚယံုၾကည္မႈသေဘာထား

ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ နတ္ကို မယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္။ နတ္သမီး၊ နတ္သားတို႔ အားအရွမ္းအေခၚ ခြန္ဖီ၊ နန္းဖီဟု ေခၚသည္။ ဗမာမ်ားကဲ့သို႔လို.. နတ္ဝင္သည္.....

ရွမ္းအိုးစည္

ဒါကေတာ့ ေရွးယခင္က ေမာရွမ္းေတြတီးတဲ့ ရွမ္းအိုးစည္ပါ ဓႏုအိုးစည္နဲ႔ဆင္ပါတယ္....ဒါေပမယ့္.....

၂၀၀၉ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးကထိန္ (ေတာင္ၾကီး)

က်ိဳင္းတံုေက်ာင္းေရွ႕စုရပ္တြင္ ရွမ္းအိုးစည္တီးဗံုေမာင္းတီး၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကခုန္ၾကေနၾကစဥ္ .....

Pages

Dec 29, 2009

ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း အေပၚယံုၾကည္မႈသေဘာထား

http://www.antiquebuddhas.com/CA066-G.jpg
image source : http://www.antiquebuddhas.com

ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ နတ္ကို မယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္။ နတ္သမီး၊ နတ္သားတို႔ အားအရွမ္းအေခၚ ခြန္ဖီ၊ နန္းဖီဟု ေခၚသည္။ ဗမာမ်ားကဲ့သို႔လို.. နတ္ဝင္သည္ ၊ နတ္ကနား ၊ နတ္ပြဲေပး၍ နတ္ေမးျခင္းမ်ား မရွိေပ။ ၄င္းတို႔ကိုလဲ ယံုၾကည္ျခင္းမရွိေပ။ ကိုးျမိဳ႕ရွင္ ဟုေခၚေသာ “စ၀္မိုင္း”ေတာ့ရွိေပသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ႏွစ္တစ္ခါ ပူေဇာ္ျခင္းမွလြဲ၍ အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ ပူေဇာ္ျခင္းမရွိပဲ နတ္ကြန္းတြင္ လူသူကင္းမဲ့ေလ့ရွိသည္။ ကားဝယ္လွ်င္ ေရာင္းလွ်င္ အစဥ္ေျပေစရန္ နတ္ျပျခင္း ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔တြင္ မရွိေပ။ နတ္ကနားေပးျခင္း၊ နတ္ပြဲတင္ျခင္းမ်ားသည္ ရွမ္းတို႔ ၏အယူမ်ားမဟုတ္။ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကိုးကြယ္ေသာ အခ်ိဳ႕ရွမ္းအမည္ျဖင့္ နတ္မ်ားကိုပင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား ကိုးကြယ္ျခင္းမရွိၾကေပ။ သို႔ေသာ္ အိမ္မ်ားတြင္ စင္တစင္ေတာ့ရွိသည္။ “ေဒး၀ရားေဟာ္၊ ေဒး၀ရားဟိန္း” ဟုေခၚေသာ ေဟာ္ေစာင့္နတ္၊ အိမ္ေစာင့္နတ္ စင္ျဖစ္သည္။ ၄င္းစင္အား ကနွဳတ္ပန္းမ်ားျဖင့္ အလွဆင္ေလ့ရွိသည္။ တစ္နွစ္တြင္ ၂ခါမွ် ယင္းစင္တြင္ ပန္းေတြ လႈဒန္းၾကသည္။ ၄င္းအခ်ိန္မ်ားမွာ ၀ါးတြင္းကာလႏွင့္ သၾကၤန္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ၀ါတြင္းအခ်ိန္တြင္ ၄င္းစင္တြင္ ဗုဒၥအလံေလးမ်ား လြင့္ထားတတ္သည္။ သၾကၤန္အခ်ိန္တြင္ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ား အတာအိုးဟုေခၚေသာ သၾကၤန္ပန္းအိုးေလးမ်ားကို ယင္းစင္ေပၚတြင္ ထားေလ့ရွိသည္။ ယင္းအိုးထဲတြင္ အလံမ်ား တခြန္မ်ား ပန္းမ်ားကိုထည့္ေလ့ရွိသည္။ ခရီးထြက္ခံနီးျဖစ္ေစ အျခားအေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခုျဖစ္ေစ ယင္းစင္ေပၚတြင္ ပန္းကန္ျပားထဲသို႔ ေပါက္ေပါက္ဆုတ္မ်ား ပန္းမ်ားထည့္၍ အႏၱရယ္ကင္းေစရန္ ဆုေတာင္းေလ့ရွိသည္။ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားကဲသို႔ နတ္စင္မဟုတ္ေပ။ ဗမာလူမ်ိဳးမ်ားသည္ နတ္စင္ကို အိမ္ဦးခန္းရွိ ေထာင့္တေထာင့္တြင္ ထားၾကသည္။ေန႕စဥ္ဆြမ္းမ်ားကပ္လွဴသည္။ ေရြအုန္းသီး ေငြအုန္းသီးဆိုျပီး ဟူ၍ ကပ္လႈၾကသည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ အိမ္မ်ားတြင္ ယင္းကဲ့သို႔နတ္ဆင္မရွိေပ။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုရေသာ္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ နတ္ကို မယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္ မကိုးကြယ္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕ရသည္။

Dec 25, 2009

ရွမ္းႏိုင္ငံေတာ္(ရွမ္း ႏွင့္ တရုတ္ တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွ) ending and thanks

http://img7.imageshack.us/img7/9082/backcover1.jpg
မိုင္းေမာ ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံ ၏ေျမပံု

backcover2.jpg

ေက်းဇူးတင္လႊာ
ကၽြႏု္ပ္တို႔ယခုပိုစ့္ အား လြယ္ကူစြာတင္ျဖစ္ေအာင္ ကူညီေပးခဲ့ၾကသည့္ ရွမ္းဘာသာအား အဆင္ေျပေသာ အေရးအသားျဖင့္ ဘာသာျပန္ဆိုေပးေသာ ပီဟြမ္ရွမ္း ႏွင္ ပီဟိန္း ၊ တရုတ္ဘာသာအားျပန္ဆိုေပးေသာ သူငယ္ခ်င္း Kevin Yang (Ah Fu) ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာအား ဝိုင္းဝန္းေခါင္းစားကာ အသံထြက္မ်ားအားကူညီဖတ္ေပးခဲ့ေသာ စကင္ဟက္ (Skin Head) ႏွင့္ ပိုစ့္ ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာ ေစာင့္ဖတ္ေပးေသာ သမိုင္းခ်စ္ စာဖတ္ပရိသတ္တို႔အား အထူးေက်းဇူးတင္ပါေၾကာင္း
ေလးစားစြာျဖင့္
History Of Tai Group

ရွမ္းႏိုင္ငံေတာ္(ရွမ္း ႏွင့္ တရုတ္ တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွ) အပိုင္း ၆

http://img143.imageshack.us/img143/4761/page25q.jpg
၂၅။ ၾကယ္ကိုးပြင့္အစီအရင္ .... ေရွးယခင္ အိႏၵိယ နကၡေဗဒပညာရွင္မ်ား မတိုင္ခင္ကတည္းက ရွမ္းျပည္သို႔ေရာက္ရွိခဲ့ေသာ ပညာျဖစ္သည္။ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ တတ္အပ္ေသာ ၾကယ္ကိုးပြင့္ျဖင့္ နကၡတာရာ တြက္ခ်က္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေရွ႕ျဖစ္ အနာဂါတ္ေဟာႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။ ၄င္းအစီအရင္မ်ားကို ေပ၊ပရပိုဒ္ မ်ားတြင္ေရးသားၿပီး သိမ္းစည္းထားေလ့ရွိသည္။ ထိုအတတ္ပညာျဖင့္ ခရီးသြားလာရာတြင္လည္းေကာင္း ၊ ေျမေနရာေဒသေရြးရာတြင္လည္းေကာင္း ဆိုးေကာင္းေဝဖန္ တြက္ခ်က္ႏိုင္သည္။ ရွမ္းႏွစ္သည္ ခရစ္ႏွစ္ထက္ ၉၄ ႏွစ္ေစာေလသည္။ ရွမ္းတို႔သည္ ၾကက္ေခါင္း အသံုးျပဳ၍ ေရွ႕ျဖစ္ေဟာျခင္းအတတ္ကိုလဲ ကၽြမ္းက်င္ေလသည္။

http://img94.imageshack.us/img94/6299/page26f.jpg
၂၆။ ေရကိုသန္႔ရွင္းေအာင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း .... ရွမ္းတို႔သည္ ေသာက္ေရသံုးေရ အတြက္ ေရတြင္းမွေရမ်ားကို အားထားၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေရခပ္ရာ ေရတြင္း၊ တြင္းတိုင္း ေရမၾကည္ၾကေပ။ ထံုးဓါတ္ပါသည့္အတြက္ေၾကာင့္ ရွမ္းမ်ားသည္ ေရၾကည္ေအာင္ ျပဳလုပ္ၾကရသည္။ ျပဳလုပ္ပံုမွာ ဝါးျဖင့္ စပါးက်ီပံုသ႑န္ယက္လုပ္ျပီး အေခြခ်ကာ ေရတြင္းထဲတြင္ ေက်ာက္စရစ္ခဲမ်ား သံျဖဴမ်ားကို မီးေသြး အနည္းငယ္ေရာကာ ေရၾကည္ေအာင္ျပဳလုပ္ခဲ့ၾကသည္။ ၄င္းအတတ္ပညာကို ယခုထက္တိုင္ အသံုးျပဳေနၾကဆဲျဖစ္သည္။

http://img51.imageshack.us/img51/7082/page27.jpg

၂၇။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားေနအိမ္ ... ရွမ္းတို္င္းရင္းသားမ်ာေနအိမ္သည္ ဝါးပိုးဝါးမ်ား၊ သစ္လံုးမ်ားကို ေစာက္ျဖင့္ထြင္း၍ အိမ္တိုင္ေထာင္ၿပီး အသံုးျပဳေလ့ရွိၾကသည္။ ေအာက္ေျခကို ေက်ာက္သားျဖင့္ ခိုင္ခံ့ေအာင္ အေျခတည္၍ တည္ေဆာက္ေလ့ရွိသည္။ သက္ကယ္မိုးထရံကာ ျဖစ္၍ အိမ္ေရွ႕တြင္ ကြပ္ပ်စ္တြဲပါေသာ ေသာေျခတံရွည္အိမ္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ အိမ္ထဲတြင္ မီးအိမ္၊ ေရအိုး၊ ေရတေကာင္း တို႔ ပါရွိၿပီး အိမ္အကာမ်ားကိုလည္း ဝါးထရံျဖင့္ကာထားပါသည္။ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားတို႔ ဝါးထရံျဖာေသာအကြက္မွာ ၁၂ ကြက္ပါရွိသည္။ အိမ္၏ ေျမာက္ဘက္တြင္ ေလွကားထားရွိသည္။http://img43.imageshack.us/img43/1669/page28y.jpg

၂၈။ ခြန္ဆမ္ေလာ ႏွင့္ နန္းဦးပင္ .... ပံုျပင္အေနျဖင့္ ခြန္ဆမ္ေလာႏွင့္ နန္းဦးပင္ကို ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား နားေထာင္သိရွိဖူးေသာ ဒ႑ာရီပံုျပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤပံုျပင္သည္ ရွမ္း တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သမိုင္းေၾကာင္းပံုျပင္လည္း ျဖစ္ပါသည္။ ခ်စ္တိုင္းလည္းမျငား ေသလြန္သြားေသာ္လည္း အခ်စ္စိတ္၏ စြဲလမ္းမႈေၾကာင့္ ၾကယ္ႏွစ္ပြင့္အျဖစ္ တည္ရွိၿပီး တစ္ပြင့္မွာ ညဦးပိုင္းတြင္ လင္းလက္ၿပီး ၄င္းၾကယ္မွာ (ခြန္ဆမ္ေလာ)၊ က်န္တစ္ပြင္မွာ မိုးေသာက္ခါနီးတြင္ လင္းလက္ၿပီး ၄င္းၾကယ္မွာ (နန္းဦးပင္) ျဖစ္ေလသည္။ ယင္းၾကယ္ႏွစ္လံုးမွာ သံုးႏွစ္တစ္ႀကိမ္နီးခဲ့ၾကၿပီး က်န္ႏွစ္မ်ားတြင္ ျပန္လည္ေဝးကြာသြားၾကေလသည္။


http://img143.imageshack.us/img143/6619/page29.jpg
၂၉။ နန္ေခ်ာင္း ေအဒီ ၆၅၀-၁၂၅၂ .... ေအဒီ ၆၅၀ တြင္ ဘုရင္ အိုက္ေလာင္သည္ ၆ ႏိုင္ငံကို စုေပါင္းအုပ္ခ်ဳပ္၍ (မြန္းဆို၊ ခ်ီခ်ိဳင္း၊ ခ်န္လန္၊ စီလန္၊ တန္႔ဆန္၊ မြန္းေစ) စေသာ ၿမိဳ႕မ်ားကို ေျခာက္ႏိုင္ငံ ဘုရင္အျဖစ္အုပ္ခ်ဳပ္ၿပီး ရွမ္းအင္ပါယာ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ (နန္ေခ်ာင္း = ေတာင္ပိုင္း ဦးေသွ်ာင္မင္းသား (သို႔) သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာသူတို႔အား ၾသဇာတက္ေရာက္သူ) ေရွးေခတ္ ရွမ္း မင္းမ်ားသည္ အမည္နာမကို အမ်ိဳးမ်ိဳးမွည့္ေခၚၾကသည္။ (ေခၚဆိုပံုမွာ ရဲရင့္ေသာ အမည္နာမမ်ားျဖစ္သည္။

http://img685.imageshack.us/img685/4080/page30.jpg
၃၀။ လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းရွိခဲ့ေသာ ရွမ္း မင္းဆက္မ်ား
  • (က) ရွမ္းညီေနာင္သံုးပါး (အသၤခရာ၊ ရာဇသၾကၤန္၊ သီဟသူ) ျမင္စိုင္း ေအဒီ - ၆၆၂
  • (ခ) သီဟသူ ပင္းယကို ေတြရွိ ေအဒီ - ၆၇၄
  • (ဂ) အသၤခရာသားေတာ္ (စဝ္ယြမ္) စစ္ကိုင္းကို ေတြ႕ရွိ ေအဒီ - ၆၆၇ -၆၈၄
  • (ဃ) သတိုးမင္းဖ်ား အင္းဝကို ေတြ႕ရွိ ေအဒီ - ၇၂၆
  • (င) စဝ္လံုမိုင္းယန္း (မိုးညွင္းစဝ္လံု) ေအဒီ - ၇၈၈ - ၈၀၁။ ကေလးအား ေအဒီ - ၇၈၇ တြင္ သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့
  • (စ) ေအဒီ - ၈၈၆ တြင္ စဝ္လံုမိုင္းယန္း (စဝ္လံု = ႀကီးျမတ္ေသာဘူရင္) ႏွင့္သား (ေဆဟုန္ဖ) တို႔ စစ္ကိုင္းအား သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့။ ေအဒီ - ၈၈၈ တြင္ အင္းဝအား သိမ္းပိုက္ခဲ့။ ေဆဟုတ္ဖ (ေအဒီ ၈၈၈ - ၉၀၄) အင္းဝဘုရင္ ျဖစ္ခဲ့။
  • အုန္းေပါင္းခြန္မိန္း (ေအဒီ ၉၀၄-၉၀၇) အင္းဝဘုရင္ အျဖစ္စိုးစံခဲ့
ယြန္းရွမ္းမင္းဆက္မ်ား
လက္ရွိထိုင္းႏိုင္ငံ (က်ိန္းမိုင္ ေအဒီ - ၁၃၅၀၊ က်ိန္းရိုင္း ၊က်ိန္းေတာင္း) မိုင္းယြန္းျဖစ္သည္။ ဘုရင္ မာဂ္ရိုင္း ေအဒီ ၁၂၅၉၊ ယြန္းရွမ္းတို႔၏ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ထံုးတန္းစဥ္လာမ်ားသည္ သာသနာႏွစ္ ၂၃၅ ၊ ေအဒီ ၆၃၉ ထက္ ေရွးပိုက်ေလသည္။ဘုရင္ မာဂ္ရိုင္းသည္ ဗမာ့ကမာၻမင္ရဲ ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ မျပဳလုပ္ခဲ့ေပ။

အဟုတ္ရွမ္းမင္းဆက္မ်ား
ယခုလက္ရွိ အဆန္ (သို႔) ဘရာမပုထရာ ရြာ (သို႔) မိုင္းဒန္ဆြန္ခမ္း သည္ အဟုန္ရွမ္းတို႔၏ ပေဒသရာဇ္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။
ဘုရင္ ဆာကာတ ႏွင့္ မ်ိဳးဆက္မ်ားက ေအဒီ ၁၂၂၈ မွ ၁၈၂၆ အထိ အုပ္စိုးခဲ့ေလသည္။

Dec 20, 2009

ရွမ္းႏိုင္ငံေတာ္(ရွမ္း ႏွင့္ တရုတ္ တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွ) အပိုင္း ၅

http://img63.imageshack.us/img63/1665/page21k.jpg
၂၁။ ေတာ္ဝင္ စိတ္ဓါတ္ ျပန္လည္ရွင္သန္လာျခင္း .... စဝ္ေဆငင္းဖ (ေဆဟုန္ဖ ၏သားေတာ္) သည္ ယိုယြင္းေနေသာ တိုင္းျပည္ကို ျပန္လည္တည္ေထာင္ျပီး မင္းက်င့္ ၁၀ ခ်က္ႏွင့္အညီ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ လက္ေအာက္ငယ္သားမ်ားႏွင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက ေလးစားၾက၍ တိုင္းျပည္ ျပန္လည္ စည္ပင္သာယာဝေျပာ ခဲ့ေလသည္။

http://img691.imageshack.us/img691/909/page22.jpg
၂၂။ တရုတ္မင္ အမ်က္ထြက္ျခင္း .... စဝ္ေဆငင္းဖ သည္ ေျမာက္ဘက္ပိုင္းရွိ (တရုတ္တို႔ဘက္ျခမ္း) နယ္ေျမအေျမာက္အမ်ားကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအခါ တရုတ္ ဘုရင္သည္ မိမိတို႔ နယ္ေျမကို ထိပါးလာမည္ကို စိုးရြံ႕ထိပ့္လန္႔၍ အမ်က္ထြက္ေလသည္။ တရုတ္ဘုရင္ သည္ နယ္ေျမအားလံုးကို ျပန္လည္သိမ္းယူရန္ ေစခိုင္းခဲ့ေလသည္။ ထိုေၾကာင့္ မိုင္းေမာဝ္ ျပည္သည္ တရုတ္တို႔ ၏ သံုးၾကိမ္တိုင္တိုင္ တိုက္ခိုက္ ျခင္းကို ခံရေလသည္။ ထိုတိုက္ခိုက္မႈတြင္ တရုတ္စစ္သည္ အင္အား ၃၅၀၀၀ ႏွင့္ ရွမ္း ေစာ္ဘြား စစ္သည္ ၂၀၀၀၀ ကို အသံုးျပဳခဲ့ၾကေလသည္။ ပထမႏွင့္ ဒုတိယ အႀကိမ္မ်ားတြင္ တရုတ္တို႔ စစ္ရွံဳးျပီး တတိယ အႀကိမ္တြင္ မိုင္းေမာဝ္ျပည္ႀကီး မိုင္းေကာ့္က်န္ပီ စစ္ရွံဳးေလသည္။

http://img63.imageshack.us/img63/8286/page23k.jpg
၂၃။ မိုင္းတီး ဘုရင္ .... မိုင္းတီး ေဟာ္နန္းသည္ ယေနထက္တိုင္ တည္ရွိဆဲ ျဖစ္ေပသည္။ (မန္စီေခတ္မွ ဆန္းစီ ေခတ္) ဘုရင္၏ အမည္မွာ ေတာဝ္ကုန္မိုင္း ဟု အမည္တြင္သည္။ ၄င္းအား တရုတ္ေတာ္ဝင္ဂုဏ္ထူးေဆာင္ဘြဲ႔ ပါဖူးက်န္း ေပးအပ္ဂုဏ္ျပဳခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရွင္းဖူးက်န္း အျဖစ္ တိုးျမင့္ခံ့အပ္ ခံခဲ့ရသည္။ ေအဒီ ၁၄၄၄ တြင္ ၄င္းသည္ စစ္သူၾကီး (ရွင္းဖူးဆာ) ရာထူးေပးအပ္ျခင္း ခံခဲ့ရသည္။ ယင္းဘုရင္လက္ထက္တြင္ ေသးငယ္ေသာ အမႈမ်ားအတြက္ ေပးေလွ်ာ္ျခင္းနည္းလမ္းျဖင့္လည္းေကာင္း ၊ၾကီးမားေသာ အမႈမ်ားအတြက္ ေသဒဏ္စေသာ ရိုးရွင္းသည့္ ဥပေဒကိုသာ က်င့္သံုးခဲ့သည္။

http://img706.imageshack.us/img706/8452/page24.jpg
၂၄။ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ .... လူႀကီးလူငယ္မေရြး အိုးစည္တို အိုးစည္ရွည္ အိုးစည္ဗံုေမာင္းစံုစုကာ ျဖင့္ ကခံုျခင္းကို ႏွစ္သက္ၾကေလသည္။ အိုးစည္ကိုပတ္၍ ကခုံသည့္အကကို လမ္းပန္ေကာင္ ဟုေခၚသည္။ ၄င္းအကသည္ အိုးစည္ အဖြင့္ အပိတ္ ျဖင့္ ကရေသာ အက ျဖစ္ေလသည္။ ေဒါင္းအကသည္ ရွမ္းတို႔၏ ျပိဳင္ဘက္ကင္းေသာအက ျဖစ္ေလသည္။ ၄င္းအကမွာ ေဒါင္းအမွီးျဖင့္ကသည့္ ဟန္ျဖင့္ကရေလသည္။ ျမင္းဟန္ဆယ့္ႏွစ္သြယ္ အကမွာ ရွမ္းတို႔၏ ေရွးေဟာင္းရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအကျဖစ္ေပသည္။ ၄င္းအကမွာ ဝါးျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာ ျမင္းျဖင့္ ကရေသာ အက ျဖစ္ျပီး ၊ တရုတ္ဘုရင္၏ လိုယန္နန္းေတာ္တြင္ တင္ဆက္ကျပခဲ့ဖူးေလသည္။ ဗုဒၶဘာသာတို႔၏ ေနာက္ဆံုးဝါပတ္ တြင္ ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မီးရွဴးတံေဆာင္ မ်ားႏွင့္ မီးပံုးပ်ံမ်ားကို လႊတ္တင္ၾကေလသည္။

Dec 14, 2009

ရွမ္းႏိုင္ငံေတာ္(ရွမ္း ႏွင့္ တရုတ္ တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွ) အပိုင္း ၄

page16.jpg
၁၆။ စဝ္မြန္းလ .... စဝ္တုန္ဟိုတြင္ သားသမီး ႏွစ္ေယာက္ရွိေလရာ သားေတာ္ စဝ္ေကာ္လ်န္း ႏွင့္ သမီးေတာ္ စဝ္မြန္လ တို႔ျဖစ္သည္။ စဝ္တုန္ဟိုသည္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး သြားလာလြယ္ကူေစရန္အတြက္ သမီးေတာ္အား အေနာ္ရထာမင္းထံသို႔ မိဖုရားအျဖစ္ဆက္သခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ မိဖုရားအခ်င္းခ်င္း မနာလိုျဖစ္၍ မိဖုရားမြန္းလထံတြင္ စုန္းရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုၾက၍ မိုင္းေမာဝ္သို႔ ျပန္ခဲ့ေလသည္။ မိုင္းေမာဝ္ မိမိကိုယ္ပိုင္ ဆင္ျမင္းအေႁခြအရံမ်ားႏွင့္ ျပန္ခဲ့ေလသည္။ အျပန္လမ္းတြင္ စဝ္မြန္းလ သည္ သီေပါျမိဳ႕တြင္ ေရႊဇာယံ ဟုအမည္ရေသာ ေစတီတစ္ဆူအား တည္ထားကိုးကြယ္ခဲ့သည္။ အေနာ္ရထာထံမွ အျပန္ခရီးတြင္ ေမာင္ေတာ္ စဝ္ေကာ္လ်န္း လာၾကိဳရာ စဝ္မြန္းလသည္ မိမိတည္ေသာ ေစတီရွိသည့္ သီေပါျမိဳ႕ရွိ တြင္ကြယ္လြန္ရွာေလသည္။ သူမ၏ အုပ္ဂူသည္လည္း သီေပါျမိဳ႕တြင္ တည္ရွိေလသည္။

page17mh.jpg
၁၇။ ေဆ (က်ား) မင္းဆက္ .... ေအဒီ ၁၃၃၀-၁၄၄၈ ေခတ္ကာလအတြင္းတြင္ မိုင္းေမာဝ္ ေဒသတြင္ ဘုရင္အဆက္ဆက္ အုပ္စိုးခဲ့ျပီး ျမိဳ႕ေတာ္လဲ မ်ားစြာရွိခဲ့သည္။ မင္းဆက္မ်ားမွာ ေဆခမ္ဖ (တိုက္ပြဲမ်ားစြာတိုက္ခဲ့သူ) ၊ ေဆဟုမ္ဖ ၊ ေဆခန္ဖ ၊ ေဆငင္းဖတို႔ျဖစ္ၾကျပီး ျမိဳ႕ေတာ္မ်ားကိုလည္း ေဇဟိုင္း ၊ စဲလန္ ၊ တာဘို ၊ ခ်ိန္းလြမ္း ႏွင့္ ခြန္ေဟာ္ခမ္း သို႔ အသီးသီး ေရြ႕ေျပာင္းခဲ့ၾကသည္။

page18t.jpg
၁၈။ ကၽြမ္းက်င္မႈတိုးတက္လာျခင္း .... စဝ္ေဆခန္ဖသည္ တိုက္ပြဲအမ်ားအျပား တိုက္ခိုက္ခဲ့သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ စဝ္ေဆခန္ဖသည္ မိမိ၏တိုင္းသူျပည္သား မ်ားအားလက္ရံုးရည္ ႏွစ္လံုးရည္ ျပည့္စံုေအာင္ လႈံေဆာ္ခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ္လံုပညာကို အဓိကထားေစျပီး ႏွစ္စဥ္ သိုင္းျပိဳင္ပြဲမ်ားကိုလဲ က်င္းပေပးခဲ့ေလသည္။ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားအား လိမၼာယဥ္ေက်းေစရန္ လည္းသြန္သင္ဆံုးမရာ မိမိတို႔ တိုင္းရင္းသာ ဘာသာတြင္ မဂၤလာစကားျဖစ္ေသာ "ေအာ္ခ၊ ခ" ကိုလည္း အသံုးျပဳေစခဲ့သည္။ ႀကီးသူကိုရိုေသ၊ ငယ္သူကိုေလးစား ေစခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။

page19.jpg
၁၉။ အနယ္နယ္မွ စဝ္ေဆခန္ဖ ထံသို႔ ခိုလႈံျခင္း .... မိုင္းေမာဝ္ျပည္ႀကီးသည္ တျဖည္းျဖည္း ႀကီးက်ယ္စည္ပင္၀ေျပာလာရာ ေအဒီ ၁၃၃၁ ခုႏွစ္တြင္ အရွင္ စဝ္ေဆခန္ဖ သည္ မိမိ၏ ညီေတာ္ျဖစ္ေသာ စစ္သူႀကီး စဝ္ဆမ္လံု အား အေနာက္ဘက္သို႕ စစ္ခ်ီေစေလသည္။ စဝ္ဆမ္လံု ဦးစီးေသာ တိုင္ပြဲ၀င္သူမ်ားသည္ သစ္ပင္အားမိုးႀကိဳးပစ္သည့္ပမာ ရဲရင့္ၾကေလရာ အေနာက္ဘက္ပိုင္း တနယ္လံုးကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ နယ္ေျမ အၾကီးအေသး ပါမက်န္သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့ေလသည္။ ေအဒီ ၁၃၄၂ တြင္ တရုတ္စစ္သည္မ်ား မိုင္းေမာ ကို ႏွစ္ႏွင့္ခ်ီေအာင္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ္လည္း အရံႈးႏွင့္သာျပန္သြားရေၾကာင္း ဆို၏။

page20.jpg
၂၀။ မင္းယုတ္ ေဆဟုန္ဖ .... မိုင္းေမာဝ္ျပည္တြင္ ေဆဟုန္ဖမင္းျဖစ္သည့္အခါ ေဆဟုန္ဖသည္ အရက္ႏွင့္ မိန္းမကိစၥ စေသာ အေပ်ာ္အပါးသာ လိုက္စားေလသည္။ ေအဒီ ၁၃၈၄ ခုႏွစ္တြင္ ေစ်းသစ္ႏွစ္ခုကို တည္ေထာင္ေလသည္။ ေစ်းတစ္ခုမွာ ေက်ာက္ေပါက္ ရွိေသာသူမ်ားအတြက္ျဖစ္ျပီး က်န္တစ္ေစ်းမွာ တံတားႏွင့္ျဖစ္ျပီး မ်က္ႏွာသန္႕စင္ေသာ သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။ ေဆဟုန္ဖသည္ ဒူးခန္႕ရွိေသာ ေရေခ်ာင္းကို မိန္းကေလးမ်ား ျဖတ္သည့္အခါတြင္ မိန္းခေလးမ်ား၏ ေပါင္ႏွင္ ေျခသလံုး မ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ေလသည္။ မိမိကိုယ္တိုင္ ဘုရင္ တစ္ပါးျဖစ္ပါလ်က္ ထိုသို႔ေသာ အမူအက်င့္မ်ား ျပဳမူေနေသာအခါ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက မလိုလားျခင္းေၾကာင့္ တိုင္းျပည္မွစြန္႔ခြာသြားရေလသည္။ (ျမိဳ႕ေတာ္ ပန္ကုန္းေဟာ္ ႏွင့္ တံတားတို႔ မွာ ယခု မူဆယ္အနီးတြင္ ရွိသည္ဟုဆိုေလသည္။)

Dec 9, 2009

ရွမ္းႏိုင္ငံေတာ္(ရွမ္း ႏွင့္ တရုတ္ တို႔၏ မွတ္တမ္းမ်ားမွ) အပိုင္း ၃

ဒီစာမ်က္ႏွာကစလို႔ ေနာက္ပိုင္းစာမ်က္ႏွာေတြဟာ သမိုင္းနဲ႔ မတူပဲ ဒ႑ာရီ တစ္ခုလို႔ျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒီလို ဒ႑ာရီ ဆန္တဲ့ ကိစၥေတြ ထည့္သြင္းမေရးခ်င္ေပမဲ့ စာအုပ္ပါ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲ ျခင္းမရွိေစရန္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပလိုက္ရပါသည္။

page9k.jpg
၉။ ဘုရင္ခြန္တိုင္း .... မိုင္းေမာဝ္၏ ရွည္လွ်ာေသာမင္းဆက္တစ္ေလွ်ာက္တြင္ ခြန္တိုင္း အမည္တြင္ေသာ ဘုရင္သည္လည္း အဓိကက်ေသာေနရာမွ ပါဝင္ခဲ့သည္။ ၄င္းလက္ထက္တြင္ မိုင္းေမာဝ္ျပည္တည္ေထာင္ရန္အတြက္ နန္ေခ်ာင္းဘုရင္၏ အကူအညီမ်ားစြားရရွိခဲ့သည္။ ခြန္တိုင္းသည္ မင္းသက္ ၇၂၊ သက္ေတာ္ ၈၈ တြင္ကံေတာ္ကုန္ခဲ့သည္။ ၄င္းလက္ထက္တြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးမ်ား ေကာင္းမြန္၍ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ကုန္သြယ္မႈမ်ားတိုးတက္၍ တိုင္းသူျပည္သားမ်ား ေအးခ်မ္းစြာေနထိုင္ၾကရသည္။
page10vp.jpg
၁၀။ ခြန္တိုင္း .... မိုင္းေမာဝ္ အစြန္အျဖား ရြာေလးတစ္ရြာတြင္ အိုက္ဟူအမည္တြင္ေသာ ရွမ္းလုလင္ပ်ိဳေလး တစ္ဦးရွိသည္။ အိုက္သည္ ျမစ္ကမ္းေဘး တစ္ေနရာတြင္တည္ရွိေသာ အိမ္တြင္ေနထိုင္ေလသည္။ ယင္းလုလင္ပ်ိဳေလးသည္ နဂါးမင္းသမီးေလး ႏွင့္အိမ္ေထာင္က်ၿပီး ေအဒီ ၇၃၀ တြင္ သားေတာ္ေလးတစ္ပါး ထြန္းကားခဲသည္။ ယင္းသားေတာ္ေလးကို ခြန္တိုင္း ဟုအမည္မွည့္ေခၚခဲ့သည္။

page11v.jpg
၁၁။ ခြန္တိုင္းငယ္စဥ္ဘဝ .... ခြန္တိုင္းသည္ မိခင္ နဂါးမင္းသမီးႏွင္ အတူ ေရေခ်ာင္း၊ ေရအိုင္ မ်ားတြင္ ေဆာ့ကစား၍ ႀကီးျပင္းခဲ့သည္။ လက္မႈပညာမ်ား ဂီတႏွင့္ အကပညာမ်ား ကိုသာမက ကိုယ္လံုပညာမ်ားကိုပါ စည္းပူးေလ့လာခဲ့သည္။ တိုင္းေရးျပည္ရာမ်ားကို မေလ့လာပဲ အလည္အပတ္ျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ေနေသာေၾကာင့္ မိခင္က သားငယ္အား တိုင္းျပည္ေရးရာကို ေလ့လာရန္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ခြန္တိုင္းသည္ ေခ်ာေမာခန္႔ညားေသာ ရုပ္ရည္ကို ပိုင္ဆိုင္ေသာ လူငယ္ေလးတစ္ဦးျဖစ္ေလသည္။

page12zd.jpg
၁၂။ ခြန္တိုင္း ဘုရင့္သမီးေတာ္ႏွင့္ အေၾကာင္းပါျခင္း .... နန္ေခ်ာင္းဘုရင္တြင္ အလြန္ေခ်ာေမာလွပေသာ သမီးေတာ္တစ္ပါးရွိေလသည္။ မင္းႀကီးသည္ ၄င္း၏ သမီးေတာ္အား ၾကင္ရာေတာ္ ေရြးခ်ယ္ေပးရန္ စီစဥ္ခဲ့သည္။ ၾကင္ရာေတာ္ေရြးပြဲတြင္ ဘုရင္ႀကီးသည္ သမီးေတာ္အား ေရလည္ပိုင္းတြင္ တပင္တိုင္ျမနန္း ေပၚတြင္စံေစသည္။ ဘုရင္ႀကီးက မည္သူမဆို ေရယာဥ္၊ ေလွစေသာ မည္သည့္အကူအညီမွ်မပါပဲ သမီးေတာ္ထံ သြားႏိုင္ေသာသူသည္ သမီးေတာ္၏ ၾကင္ရာဖက္အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္ မိန္႔ၾကားေလသည္။ သို႔ေသာ္ မင္းသမီးေလး စံရာေနရာႏွင့္ ကမ္းမွာ အလြန္ေဝးကြာေသာေၾကာင့္ မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္မွ် မေရာက္ႏိုင္ပဲရွိေလသည္။ ထိုအခ်ိန္တြင္ ၁၆ ႏွစ္အရြယ္ ခြန္တိုင္းသည္ မိခင္ နဂါးမင္းသမီး အကူအညီျဖင့္ မင္းသမီးေလးစံရာေနရာ တပင္တိုင္ျမနန္းသို႔ ဆိုက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျပီး နန္ေခ်ာင္းမင္းသမီး ႏွင့္ အေၾကာင္းပါခဲ့ေလသည္။

page13f.jpg
၁၃။ ခြန္တိုင္း မိုင္းေမာဝ္ဘုရင္ ျဖစ္ျခင္း .... နန္ေခ်ာင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ သမက္ေတာ္ ခြန္တိုင္းအား ဂုဏ္ျပဳသည့္အေနျဖင့္ ေအဒီ ၇၆၂ တြင္ မိုင္းေမာဝ္ဘုရင္ အျဖစ္တင္ေျမွာက္ခဲ့သည္။ နန္ေခ်ာင္းဘုရင္မင္းျမတ္သည္ သမက္ေတာ္၏ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ နန္းေတာ္တည္ေဆာက္ရာတြင္ မိမိ၏ လူအင္အား အေျမာက္အမ်ား ေစလႊတ္ကူညီေစခဲ့သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ခြန္တိုင္းသည္္ သံလြင္အထက္၊ က်ိဳင္းတံု၊ က်ိန္းမိုင္၊ ေလာဝ္ႏို္င္ငံ ႏွင့္ ဗီယက္နမ္ အထက္ပိုင္း ကိုသိမ္းယူႏိုင္ခဲ့သည္။

page14d.jpg
၁၄။ ဘုရင္မ နန္းလူ .... ခြန္တိုင္းေခတ္ျပီးေနာက္ ေအဒီ ၇၆၂-၉၄၅ ေနာက္ပိုင္းတြင္ တိုင္းျပည္ ပရမ္းပတာျဖစ္ခဲ့သည္။ သား၊ သမီး၊ ေျမး၊ ျမစ္ မ်ားမသင့္ျမတ္ပဲ အာဏာအတြက္ အခ်င္းခ်င္း တိုက္ခိုက္ၾကသျဖင့္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရန္ မင္းသားမရွိျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေအဒီ ၉၅၄ တြင္ မင္းသမီး နန္းလူးက ဘုရင္မအျဖစ္ နန္းတက္ခဲ့သည္။ ဘုရင္မ နန္းလူ ၏မ်ိဳးဆက္မ်ားသည္ ေအဒီ ၁၃၃၀ (ရွမ္းႏွစ္ ၁၀၄၈​-၁၄၂၄) ထိ မိုင္းေမာဝ္ကို စိုးစံခဲ့ၾကသည္။

page15v.jpg
၁၅။ ခြန္တုန္ဟို .... ဘုရင္မ နန္းလူ၏ သားေတာ္တစ္ပါးျဖစ္ေသာ ခြန္တုန္ဟိုသည္ ေအဒီ ၁၀၂၄ တြင္ ဘုရင္အရိုက္အရာကို ဆက္ခံခဲ့ေလသည္။ ခြန္တုန္ဟိုသည္ နန္းတြင္း မွ မွဴးမတ္မ်ား အျခင္းျခင္း ညီညႊတ္ရန္ လမ္းျပေပးခဲ့သည္။ ဗမာရန္သူမ်ားသည္ က်ဴးေၾကာ္တိုက္ခိုက္ရန္ အႀကိမ္ႀကိမ္ ၾကိဳးပမ္းေသာ္လည္ မေအာင္ျမင္ပဲ ျပန္၍ဆုတ္ခြာသြားခဲရသည္ သာျဖစ္သည္။ ဘုရင္သည္ ယိုယြင္းစျပဳေနေသာ မိုင္းေမာဝ္ျပည္ ကိုလည္း ျပန္လည္ျပဳျပင္ နိုင္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းသူျပည္သားမ်ားက ခြန္တုန္ဟိုအား "တိုင္းျပည္ကို ကယ္ဆယ္ေသာမင္းၾကီး "ဟုေခၚေ၀ၚသမုတ္ခဲ့သည္။