ရွမ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ နတ္ကိုးကြယ္ျခင္း အေပၚယံုၾကည္မႈသေဘာထား

ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔သည္ နတ္ကို မယံုၾကည္ျခင္းမဟုတ္။ နတ္သမီး၊ နတ္သားတို႔ အားအရွမ္းအေခၚ ခြန္ဖီ၊ နန္းဖီဟု ေခၚသည္။ ဗမာမ်ားကဲ့သို႔လို.. နတ္ဝင္သည္.....

ရွမ္းအိုးစည္

ဒါကေတာ့ ေရွးယခင္က ေမာရွမ္းေတြတီးတဲ့ ရွမ္းအိုးစည္ပါ ဓႏုအိုးစည္နဲ႔ဆင္ပါတယ္....ဒါေပမယ့္.....

၂၀၀၉ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူးကထိန္ (ေတာင္ၾကီး)

က်ိဳင္းတံုေက်ာင္းေရွ႕စုရပ္တြင္ ရွမ္းအိုးစည္တီးဗံုေမာင္းတီး၍ ေပ်ာ္ရႊင္စြာ ကခုန္ၾကေနၾကစဥ္ .....

Pages

Sep 25, 2009

သွ်မ္းေစာ္ဘြားတို႔၏ အသံုးအေဆာင္မ်ား

p6110168desktopresoluti.jpg
သွ်မ္းေစာ္ဘြားတို႔၏ ေျခနင္းမ်ား။


p6110175desktopresoluti.jpg
ေညာင္ေရႊ ေရွးေဟာင္းျပတိုက္တြင္ရွိေသာ သွ်မ္းေစာ္ဘြား၏ သလြန္။


p6110174desktopresoluti.jpg
ေညာင္ေရႊ ေရွးေဟာင္းျပတိုက္တြင္ရွိေသာ ေစာ္ဘြားမ်ားအသံုးျပဳေသာ လူထမ္းေဝါ။


p6110171desktopresoluti.jpg
ေညာင္ေရႊ ေရွးေဟာင္းျပတိုက္တြင္ရွိေသာ သွ်မ္းေစာ္ဘြား၏ ရာဇပလႅင္ ႏွင့္ ထီးျဖဴမ်ား။


p6110170desktopresoluti.jpg
ေညာင္ေရႊ ေရွးေဟာင္းျပတိုက္တြင္ရွိေသာ သွ်မ္းေစာ္ဘြားသံုး နယားပလႅင္။

Sep 21, 2009

စစ္ကိုင္းစည္သူေက်ာ္ထင္ ေအဒီ ၁၅၅၁-၁၅၅၄

တပင္ေရႊထီးလက္ထက္ ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၉၀၆) ခုတြင္ စလင္းစည္သူေက်ာ္ထင္ႏွင့္ ပဲခူးစည္သူေက်ာ္ထင္သည္ ဆင္စီးခ်င္းတိုက္ခိုက္ၾကရာ စလင္းစည္သူေက်ာ္ထင္ အေရးမသာသျဖင့္ ဆင္တစ္ေကာင္ႏွင့္ ေလာင္းရွည္ေၾကာင္း ခ်င္းေတာင္ကိုေျပးေလ၏။ စလင္းစည္သူေက်ာ္ထင္ကို ခ်င္းတို႔ဖမ္းမိျပီး မိုးညွင္းစဝ္လံုငယ္သို႔ ဆက္သ၏။ မိုးညွင္းစဝ္လံုငယ္၏ အကူအညီျဖင့္ အင္းဝကိုလုပ္ၾကံရန္အတြက္ ဆင္ေျခာက္ဆယ္၊ ျမင္းရွစ္ရာ၊ စစ္သည္သူရဲငါးေသာင္းေပး၍ သကၠရာဇ္ (၉၀၇) ခုတြင္ ယခုစစ္ကိုင္းျမိဳ႕ကို တည္ေတာ္မူသည္။

ေအဒီ ၁၅၅၁ ခုတြင္ စစ္ကိုင္းစည္သူေက်ာ္ထင္သည္ ဆင္ျမင္းအလံုးအရင္းႏွင့္ အင္းဝသို႔ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္သည္။ အင္းဝဘုရင္နရပတိသည္ မခုခံႏိုင္သျဖင့္ ျပည္သို႔ေရာက္လာေသာ ဘုရင့္ေနာင္ထံသို႔ သားေတာ္သမီးေတာ္ႏွင့္တကြ ဆင္ျမင္းအလံုးအရင္းကိုယူ၍ ကၽြန္ခံလာသည္။ စစ္ကိုင္းစည္သူေက်ာ္ထင္လည္း နရပတိဟူေသာအမည္ျဖင့္ အင္းဝနန္းတက္၍ မင္းျပဳေလသည္။

ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၉၁၅) ခုႏွစ္၊ ေအဒီ ၁၅၅၃ ခုတြင္ ဥပရာဇာ ဦးေဆာင္ေသာ ဟံသာဝတီတပ္သည္ အင္းဝသို႔ခ်ီတက္ေလသည္။ အင္းဝဘုရင္လည္း အုန္းေပါင္း၊ ဗန္းေမာ္၊ မိုးေကာင္း၊ မိုးညွင္းေစာ္ဘြားတို႔၏ အကူအညီျဖင့္ အခိုင္အလံုရွိသျဖင့္ ဥပရာဇာတို႔ ျပန္ဆုတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေအဒီ ၁၅၅၄ ခုတြင္ ဘုရင့္ေနာင္ကိုယ္တိုင္ ဦးေဆာင္၍ တိုက္ခိုက္လုပ္ၾကံရာ အလိုျပည့္ေလသည္။ အင္းဝဘုရင္ နရပတိကိုကား အသက္အရြယ္ၾကီးရင့္၍ သနားသျဖင့္ သစၥာေတာ္ေပးျပီးလွ်င္ ဟံသာဝတီသို႔ပို႔ကာ အလုပ္အေကၽြး ၃၀ ေက်ာ္ေပး၍ ေကာင္းမြန္စြာထားသည္။ ညီေတာ္ မင္းရဲေက်ာ္ထင္ကိုလည္း သတိုးမင္းေစာ အမည္ေပး၍ အင္းဝဘုရင္ခံအျဖစ္ ခန္႔ျပီးလွ်င္ မိဖုရားေခါင္ၾကီးတြင္ျမင္ေသာ သမီးေတာ္ၾကီးႏွင့္ စုလ်ားရစ္ပတ္ လက္ထပ္ေပးေတာ္မူသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။ အရွင္သုခမိႏၵ (တန္႔ယန္း) ၏ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား စာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပသည္။

Sep 20, 2009

မိုးၿဗဲနရပတိမင္း ေအဒီ ၁၅၄၅-၁၅၅၁

ျမန္မာသကၠရာဇ္ (၉၀၇) ခု၊ ေအဒီ ၁၅၄၅ ခုတြင္ မိုးၿဗဲမင္းသည္ နရပတိဟူေသာအမည္ႏွင့္ အင္းဝေရႊနန္းကို တက္ေတာ္မူသည္။ စစ္ကိုင္းစည္သူေက်ာ္ထင္လည္း စစ္မက္ မျပက္ျဖစ္ၾကသည္။ မိုးၿဗဲနရပတိသည္ အင္းဝကိုတက္လွ်င္ အုန္းေပါင္း ေဆြၾကီးတို႔ကိုလည္း မဆက္ဆံ။ ရွမ္းအသံုးအေဆာင္ အက်င့္အာစာရကိုလည္းမၾကိဳက္၊ မင္းတရား ေရႊထီးသို႔ ေစပါ၍ မဟာမိတ္ေဆြခင္ပြန္းျပဳေတာ္မူ၏။ စစ္ကိုင္း စည္သူေက်ာ္ထင္ကိုလည္း မျပတ္လႈပ္ေခ်ာက္ရ၏။ ခ်စ္ကၽြန္လည္းျပဳ၏။

မွတ္ခ်က္။ ။အရွင္သုခမိႏၵ (တန္႔ယန္း) ၏ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား စာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပသည္။

Sep 3, 2009

အုန္းေပါင္ခြန္မိန္း AD ၁၅၄၃-၁၅၄၅

သိုဟန္ဘြားအနီစၥေရာက္ျပီးေနာက္ အင္းဝတြင္ရွိေသာ မွဴးမတ္အေပါင္းတို႔က မင္းၾကီးရန္ေနာင္အား မင္းျပဳရန္ ေတာင္းဆိုေသာ္လည္း မင္းၾကီးရန္ေနာင္အလိုမရွိသျဖင့္ အုန္းေပါင္ခြန္မႈိင္းငယ္ကို အင္းဝမင္းျပဳေစသည္။ မင္းၾကီးရန္ေနာင္အား တလုပ္ျမိဳ႕ကို ပိုင္စားေစေသာ္လည္း ေနာက္တစ္ႏွစ္တြင္ မင္းၾကီးရန္ေနာင္သည္ မကၡရာအရပ္၌ ရဟန္းဝတ္သြားေလေတာ့သည္။ ေအဒီ ၁၅၄၃ ခုႏွစ္ အုန္းေပါင္းခြန္မိန္းသည္ အင္းဝမင္းျဖစ္ေသာအခါ ေညာင္ေရႊ၊ မိုးနဲ၊ ဗန္းေမာ္၊ မိုးမိတ္၊ မိုးညွင္းေစာ္ဘြားမ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္၍ ၾကည္းအားေရအားျဖင့္ ျပည္သို႔ခ်ီတက္ တိုက္ခိုက္ေတာ္မူသည္။ ျပည္သတိုးဓမၼရာဇာလည္း အင္အားမမွ်သျဖင့္ ထြက္မတိုက္ဝံ့ေပ။ တပင္ေရႊထီးသည္လည္း ေရအားၾကည္းအား ဆင္ျမင္းအလံုးအရင္းႏွင့္ ဟံသာဝတိမွ ျပည္သို႔ခ်ီတက္လာသည္။ ထိုတိုက္ပြဲတြင္ တပင္ေရႊထီးတပ္က ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား၏ ေရတပ္ကိုစတင္တိုက္ခိုက္ရာ ရွမ္းေရတပ္ပ်က္၍ ရိကၡာမ်ားမလံုေလာက္ ျဖစ္ရသည္။ ရွမ္းေစာ္ဘြားမ်ား ျပန္ဆုတ္သည့္ အေၾကာင္းကိုသိ၍ တပင္ေရႊထီးသည္ ဘုရင့္ေနာင္ေက်ာ္ထင္ေနာ္ရထာႏွင့္တကြ ငါးတပ္လံုး ဆင္ပါျမင္းပါႏွင့္ လိုက္၍တိုက္ခိုက္ေလရာ ေစာ္ဘြားမ်ားတပ္ပ်က္၍ အင္းဝသို႔ဝင္ေလသည္။ တပင္ေရႊထီးသည္ အင္ဝပိုင္ နယ္ေျမအခ်ိဳကို သိမ္းပိုက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ျမန္မာသကၠရာဇ္ ၉၀၇ ခု၊ ေအဒီ ၁၅၄၅ တြင္ အုန္းေပါခြန္မိန္း အနိစၥေရာက္ေလသည္။ ထိုေနာက္ အင္းဝနန္းကို ယင္း၏သားေတာ္ မိုးျဗဲနရပတိမင္း နန္းတက္ေတာ္မူသည္။ ေအဒီ ၁၅၄၉ တပင္ေရြထီးသည္ ယိုးဒယားသို႔ ခ်ီတက္တိုက္ခိုက္သည္။ ေအးဒီ ၁၅၅၀ ခုႏွစ္တြင္ စစ္ေတာင္းစား ငမိန္ေစာထြန္းလုပ္ၾကံ၍ တပင္ေရႊထီးနတ္ရြာစံျပီး ဘုရင့္ေနာင္က ေတာင္ငူထီးနန္းကို ဆက္ခံသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။အရွင္သုခမိႏၵ (တန္႔ယန္း) ၏ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား စာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပသည္။