Pages

Aug 9, 2009

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ ရွမ္းလူမ်ိဳးတို႔၏သမိုင္း

AD ၁၂၈၀-၁၅၅၄
ျမန္မာရာဇဝင္သမိုင္းမ်ား၊ ကုန္းေဘာင္သီေပါရာဇဝင္မ်ားအရ ရွမ္းျပည္ကို စတင္တည္ေထာင္ခဲ့သူမွာ ဘိႏၷကမင္းျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔ေၾကာင္႔ "ရွမ္းမင္းအစ ဘိႏၷက" ဟုပင္ေရးသားခဲ့ၾကေလသည္။ ထိုရာဇဝင္အရ တေကာင္းမင္းအဘိရာဇာ၏ အဖဆက္အႏြယ္ျဖစ္ေသာ ဘိႏၷကရာဇာမင္းလက္ထက္တြင္ တေကာင္းျပည္အား တရုတ္တို႔ ဝင္ေရာက္တိုက္ခိုက္လာသျဖင့္ ထိုမင္းသည္ တေကာင္းနန္းကို စြန္႔ခြာၿပီးလွ်င္ ဧရာဝတီျမစ္အေနာက္ဘက္ မလယ္အရပ္တြင္ စိုးစံေနစဥ္ ထိုမင္းနတ္ရြာစံ၍ ပါလာေသာဗိုလ္ေခ်ခပင္း သံုးသင္းကြဲေလသည္။ တစ္သင္းကိုဦးေဆာင္ေသာ ထိုမင္း၏ညီေတာ္ ဘိႏၷကရာဇ္သည္ ေရႊလီျမစ္ အထက္ပိုင္းသို႔ ဆန္တက္သြားၿပီးလွ်င္ ထိုျမစ္၏ လက္ယာဘက္ကမ္းတြင္ "မိုင္းေမာ" ဟုေခၚတြင္ေသာေဒသတြင္ အေျခခ်ကာ ရွမ္းတစ္ဆယ္ကိုးခရိုင္ကို တည္ေထာင္ခဲ့သည္ဟုဆိုသည္။ ထိုေၾကာင့္ "ရွမ္းျပည္ေထာင္အစ မိုင္းေမာက" ဟုလည္းဆိုရိုးျပဳခဲ့ၾကေလသည္။

မွတ္ခ်က္။ ။အရွင္သုခမိႏၵ (တန္႔ယန္း) ၏ ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ယံုၾကည္မႈႏွင့္ ဓေလ့ထံုးစံမ်ား စာအုပ္မွေကာက္ႏႈတ္တင္ျပသည္။

0 ေ၀ဖန္ခ်က္မ်ား:

Post a Comment